Bolag och företagande

Upphandlingar

businesspeople-shaking-hands

För att rekvirera tjänster och varor till ett företag kan man göra en upphandling. Upphandlingens syfte, är att få fram en så bra kvalité till så lågt pris som möjligt, med de förutsatta krav som  satts vid upphandlingen.

Den privata upphandlingen skiljer sig stort från den offentliga upphandlingen. Det krävs till exempel inte att upphandlingen ska offentliggöras för den privata upphandlingen. Inte heller krävs sekretess under upphandlingen och inga krav på offentlig tilldelning. Du kan dessutom förhandla om de lagda anbuden.

Det är inte helt svart och vitt som det kan tyckas i föregående stycke, då det finns frivilliga delar liksom delar utan krav. Här kan den som köper tjänsten eller varan, själv bestämma ur ett friare perspektiv, hur hela upphandlingen ska ske, vilket kan innebära att det blir under samma typ av regler som den offentliga upphandlingen.

Den enda egentliga skillnaden är att den offentliga upphandlingen måste ske efter LUF, lag om offentlig upphandling i försörjningssektorn, eller LOU, lag om offentlig upphandling. Upphandlingslagstiftningen ska anpassas efter EU-direktiv och enligt satta mål, ska nya lagar träda i kraft den 1:a januari 2017. Fram tills utsatt datum, råder ett något osäkert rättsligt läge och för att vara säker på vad som gäller, är det en klok ide att besöka till exempel Konkurrensverkets sida.