Bolag och företagande

Tjänster och produkter som kan underlätta för företag

Det finns många olika sorters produkter och tjänster på marknaden idag som kan underlätta för ditt företag på mängd sätt. Med att ta hjälp kan ni på företaget fokusera på det ni gör och kan bäst, och låta andra ta hand om övriga delar. Postboxar är ett exempel på en sådan tjänst, men det finns också andra aktuella e-tjänster som på olika sätt ska förenkla för företag och organisationer. Dessa har tagits fram på regeringsnivå.

Hyra postboxar till företaget

Ett sätt att underlätta för företaget är att hyra postboxar. Du kan välja mellan en vanlig postbox eller en digital postbox beroende på vad som passar ditt företag bäst. Med den digitala postboxen får du posten skannad eller eftersänd. Traditionella postboxar är placerade på ett specifikt ställe beroende på vilka du väljer att köpa tjänsten genom. Här kan du läsa mer om hur postboxar för företag fungerar, såväl traditionella som digitala sådana.

Ny e-tjänst som ska förenkla för ditt företag

En ny e-tjänst som ska förenkla för företag har lanserats i år, och Karlskrona kommun är först ut med att använda den. Det gäller inledningsvis serveringstillstånd inom restaurangbranschen, men det kommer att utvecklas till att innefatta även andra områden.

Regeringens mål med att förenkla för företag

E-tjänsten om serveringstillstånd ingår i Regeringens mål om att underlätta för företag. Näringslivet ska stärkas, så att fler kan starta företag, men också så att redan befintliga företag kan växa och bli konkurrenskraftiga. För detta krävs det olika insatser som kan förenkla för företagen, så de kan fokusera på det de kan bäst. Digitaliseringsarbetet, där exempelvis e-tjänster ingår, är en stor del i målarbetet med att förenkla för företag på olika sätt. Inom vilket område nästa nationella e-tjänst kommer att rikta sig till får vi se framöver.