Bolag och företagande

Ökad produktivitet och mindre sjukfrånvaro med bra arbetsmiljö

Att se över arbetsmiljön kan vara en väl värd investering för alla företag. Dels så finns det juridiska krav du som arbetsgivare måste leva upp till men det kan även ge mer direkt positiv påverkan. Dels så kan man få besparingar i form av minskad sjukfrånvaro samt ökad produktivitet hos de anställda. 

Ljus

Bland det viktigaste när man ser över arbetsmiljön är att det är tillräckligt bra ljus på arbetsplatsen. Dels så bör det självklart vara tillräckligt ljust för att kunna genomföra arbetet man skall göra utan att man behöver anstränga ögonen för mycket. Utöver det är det även viktigt att ljuset är av bra kvalitet. Kvalitet på ljus brukar mätas i Ra eller på engelska CRI vilket står för ”Color Rendering Index”.

Det absolut bästa ljuset är dagsljuset. Att i huvudsak använda sig av detta skapar både en bättre upplevelse och sparar energi.  För rum på skuggsidan eller som inte har fönster kan det dock vara svårt att få tillräckligt med dagsljus. Som tur var har det kommit lösningar för att även få solljus längre in i byggnaden. Med hjälp av fiberoptik och mottagare på taken så kan ljuset skickas hela 30 våningar ner i byggnaden.

Luft

Bra luft är även det mycket viktigt för en hälsosam arbetsmiljö. Luft med för hög koldioxidhalt kan ge huvudverk och göra så att man känner sig trött. Om luften dessutom är fylld med partiklar så är risken större för problem för de med allergi och astma. I extrema fall så kan föroreningar i luften även orsaka problem även för de som annars är friska. Som ett komplement till bra ventilation så kan man gärna se till att har gröna växter på kontoret.