Bolag och företagande

Företagande

Upphandlingar

Upphandlingar

För att rekvirera tjänster och varor till ett företag kan man göra en upphandling. Upphandlingens syfte, är att få fram en så bra kvalité till så lågt pris som möjligt, med de förutsatta krav som  satts vid upphandlingen. Den privata…

Anlita hjälp

Anlita hjälp

Som företagare kan det ibland behövas hjälp utifrån för att få maskineriet att gå smidigt. Mycket kan du göra själv, men för en del saker, behövs professionell hjälp utifrån för att bli korrekt utfört. En investering som kan ge resultat…

Förbättra arbetet i företaget

Förbättra arbetet i företaget

Den som driver företag vet att det inte går att sätta sig ner och vara nöjd, visst ska man vara stolt över det man åstadkommit men att bli nöjd och inte utveckla företaget är inte hälsosamt för företaget. Är man…

Starta ett företag online

Starta ett företag online

Att starta ett företag på nätet är inte så svårt som många tror att det är. Det finns så klart mycket som man ska hålla reda på och det kan vara svårt att veta hur man ska göra för att…

Tillsätta en styrelse inom ett aktiebolag

Tillsätta en styrelse inom ett aktiebolag

En viktig del av att starta ett företag är att tillsätta en styrelse i bolaget. Enligt aktiebolagslagen måste ett aktiebolag ha en styrelse, som styr verksamheten. Styrelsens uppgifter är till exempel att kontrollera att skatter betalas samt att skapa årsredovisningar…

Bra utbildningar för företaget

Bra utbildningar för företaget

Även om företaget går en ljus framtid till mötes och orderstocken är fylld så är vidareutbildning kärnan för att ha ett företag som håller sig på framkant, presterar bra och motsvarar de krav kunderna har i framtiden Vidareutbildning Det går…

Affärsutveckling

Affärsutveckling

De flesta moderna företag driver idag en fortlöpande affärsutveckling för att hålla jämna steg eller helst ligga före sina konkurrenter på sina marknader. Men vad är egentligen affärsutveckling? Det talas ofta om affärsutveckling när företag startas, står inför en kris,…

Produktion och OEE

Produktion och OEE

Alla företag som tillverkar något med hjälp av någon automatiserad process är säkert välbekant med termen OEE. Det är en engelsk förkortning som står för Overall Equipment Effectiveness och brukar översättas till svenska som Utrustningens Totala Effektivitet. För att kunna…

Så fungerar offentliga upphandlingar

Så fungerar offentliga upphandlingar

I Sverige beräknas att offentlig sektor köper varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Och vill man vara en leverantör av några av dessa varor eller tjänster behöver man gå igenom en process kallad offentlig upphandling. Händelseförloppet av en…

Effektivisera utan stora investeringar

Effektivisera utan stora investeringar

Som växande företag så försöker man alltid balansera mellan att ha tillräckligt med likvida medel så att man kan hantera eventuella förändringar på marknaden samtidigt som man alltid vill ligga steget före och investera i förändringar som kan effektivisera företaget.…