Bolag och företagande

Företagande

En bra arbetsmiljö

Arbetsmiljö är en väldigt omfattande term som inkluderar allt som påverkar anställda fysiskt, psykiskt eller socialt på ett sätt eller annat. Att skapa en bra arbetsmiljö är därför inte en liten uppgift, men den är viktiga både för anställda och…

Nya affärer för företag

Nya affärer för företag

Hur företag gör sina affärer ser olika ut från företag från företag, det som inte är någon skillnad är att de affärer som görs utgör den inkomst som företag har. För att kunna betala allt som krävs som företags så…

Human Resources- viktigt för företaget

Human Resources- viktigt för företaget

Som företagare med anställda är det viktigt att man ser till dem anställda och deras behov. Ibland kan det vara en omöjlighet att tillgodose de anställdas krav och behov och då gäller det att vara lösningsorienterad så att de anställda…

Vårda dina kunder och samarbetspartners

Vårda dina kunder och samarbetspartners

Såhär i juletider så är det ett perfekt läge på året att vårda sina relationer med redan existerande kunder samt olika samarbetspartners. Att skicka en fin liten julhälsning med en medföljande gåva är ett perfekt sätt att knyta ännu starkare…

Liva upp stämningen på företaget

När man jobbar är något av det viktigaste att man har en bra stämning på företaget. Med bra stämning menas inte nödvändigtvis att det är skratt och skoj hela tiden utan snarare att alla känner sig uppskattade och att man…

Hitta den man söker

Hitta den man söker

Som företag så är det viktigt att hitta den man söker för en speciell tjänst. Det kan vara svårt att genom de vanliga kanalerna hitta den kompetens som man efterfrågar. Alla företag söker efter kompetent personal mer eller mindre och…

Teambuilding på företaget

Teambuilding på företaget

På ett företag är det viktigt att alla jobbar mot ett gemensamt mål, men det är också viktigt att man verkligen jobbar med varandra samtidigt. Något som många företag använder sig av för att försöka åstadkomma detta är något man kallar…