Bolag och företagande

Företagande

Dags att skaffa sig nya lokaler

Är det dags för företaget att skaffa sig nya lokaler? Det kan vara av olika anledningar som detta behov av uppstått. Det kan vara så att företaget har växt ur de lokaler man idag befinner sig och det är ju…

Hitta bra partner för företaget

Som företag så är det viktigt att hitta bra partner och leverantörer som man kan lita på. Att kunna bolla idéer och tankar inför de affärer som man planerar göra som företag är viktigt. Relationen mellan säljare och företaget är…

Anordna en kick off

En kick off är när du samlar hela företaget för att ha kul, genomföra aktiviteter som kan stärka ert band som företag samt håller diskussioner och föreläsningar som gynnar alla. Vad ska ingå i en riktig kick off och varför…

Kvalitetssäkra dina produkter

För att kunder ska återkomma så krävs det att de är nöjda med de produkter eller tjänster som de köpt av ditt företag. Och du som företagare måste vara medveten om att det krävs resurser och engagemang för att bibehålla…

En bra arbetsmiljö

Arbetsmiljö är en väldigt omfattande term som inkluderar allt som påverkar anställda fysiskt, psykiskt eller socialt på ett sätt eller annat. Att skapa en bra arbetsmiljö är därför inte en liten uppgift, men den är viktiga både för anställda och…

Nya affärer för företag

Nya affärer för företag

Hur företag gör sina affärer ser olika ut från företag från företag, det som inte är någon skillnad är att de affärer som görs utgör den inkomst som företag har. För att kunna betala allt som krävs som företags så…

Human Resources- viktigt för företaget

Human Resources- viktigt för företaget

Som företagare med anställda är det viktigt att man ser till dem anställda och deras behov. Ibland kan det vara en omöjlighet att tillgodose de anställdas krav och behov och då gäller det att vara lösningsorienterad så att de anställda…