Bolag och företagande

En ergonomisk kontorsplats

För att vi ska orka med våra arbetsdagar så är det bra om man har en ergonomisk kontorsplats. Det gäller att hitta lösningar som gör att mår bra och i och med detta gör ett bättre arbete. Det gäller att…

En trivsam arbetsmiljö

Alla som har en arbetsplats att gå till vet hur det kan vara när man har en trivsam arbetsmiljö kring sig. Hemma så har vi en förmåga att styla och göra det så hemtrevligt som det bara gå att få.…

Undvik misstagen vid rekrytering

Varje dag någonstans är det någon som är mitt uppe i en rekryteringsprocess. Men trots all samlad erfarenhet som finns är det fortfarande många som gör ett eller flera misstag under denna process. Att veta vad dessa är kan därför…

Identifiera företagets IT-behov

Med tanke på hur mycket affärer och saker i samhället rent allmänt som sköts online idag är det föga förvånande att praktiskt taget alla företag har ett behov av IT-lösningar i en utsträckning eller annan.  Allt för många företag missar…