Bolag och företagande

Anordna en kick off

En kick off är när du samlar hela företaget för att ha kul, genomföra aktiviteter som kan stärka ert band som företag samt håller diskussioner och föreläsningar som gynnar alla. Vad ska ingå i en riktig kick off och varför kan företaget gynnas av det här?

Underhållning

En del av en kick off borde vara underhållning, någonting rolig och trevligt som avslutar dagen. Det kan vara ett uppträdande av en magiker, spännande lekar, en tipsrunda med priser eller en turistdestination. Oftast sker en kick off under mer än en dag, på en helg eller efter arbetstid. Därför är det inte rättvist att alla anställda ska ge upp en hel helg med familjen för att jobba. Resan måste kryddas med roligare saker och egentid så de kan komma tillbaka någorlunda utvilade på måndagen.

Mål

För många företag är målet att alla anställda ska lära känna varandra och ni ska tillsammans bli exalterade och upprymda inför företagets nya projekt eller allmänna mål. Bestäm vad du vill få ut av en kick off innan du börjar planera detaljerna såsom var och när. Det viktigaste är att resterande planering jobbar mot målet och att ni kan mäta era mål efter en kick off och se om ni fick utfört det ni hade tänkt.